Consultaties


Consultaties:


Graag ontvangen wij onze patiënten op een zo aangenaam mogelijke manier.

Om lange wachttijden te vermijden, werken beide artsen daarom enkel op afspraak.


Voor de goede gang van zaken vragen wij u vriendelijk tijdig aanwezig te zijn op uw afspraak.

Indien u met meerdere personen wenst langs te komen, dient u voor elk van hen een afspraak te maken.


De dokters voorzien voldoende tijd voor elke consultatie. Wel is het wenselijk u te beperken tot 1 probleem.


Indien u niet aanwezig kan zijn op de gemaakte afspraak, gelieve ons dan zo snel mogelijk te verwittigen. Zo kunnen we op het vrijgekomen tijdstip nog een andere patiënt verder helpen. Bij niet of laattijdig annuleren kan een milde vergoeding aangerekend worden.


Mogen wij u ook vragen voor elke consultatie zeker uw identiteitskaart en een klevertje van uw ziekenfonds mee te brengen?Uren van de raadpleging


Dr. Kinoo Luc:


Dagelijks van 7u-11u en 17u-19u of later.

Op vrijdag houdt Dr. Kinoo geen avondconsultatie.

(Voor dringende zaken kan u dan bij dokter Leys terecht)


Dr. Leys Philippe:


Dagelijks van 8u-11u en 17u-19u of later.

Op dinsdagavond stopt de consultatie om 18u.

Op donderdag houdt Dr. Leys geen avondconsultatie.

(Voor dringende zaken kan u dan bij dokter kinoo terecht.)


Voor urgenties kunnen we natuurlijk van dit schema afwijken.Online een afspraak maken:


Vanaf heden kan u ook online afspraken maken.

Slechts enkele afspraken zullen op voorhand te boeken zijn, daar de meeste afspraakmogelijkheden pas de dag zelf zullen vrijkomen. Op die manier hopen we voldoende plaats te kunnen vrijwaren voor acute zaken. Indien u toch geen gepaste afspraakmogelijkheid vindt, contacteert u ons best even telefonisch.


Hoe online een afspraak maken?


Ga naar www.afspraken.be en registreer u.

Zoek uw arts: Dr Leys Philippe of Dr Kinoo Luc en kies een tijdstip.

Uw afspraak zal bevestigd worden via mail of sms.


Wij voorzien steeds voor elk consult 15 minuten, ook al lijkt dit via de online agenda soms slechts 10 minuten te zijn.Telefonisch een afspraak maken:


Op 03 658 81 76


Bij voorkeur:

tussen 7.30u en 11.00u. Onze secretaresse kan dan uw afspraak noteren.


Zo nodig:

tussen 17.00u en 19.00u.Bedenk wel dat u hierdoor de dokter tijdens de consultatie onderbreekt. Probeer het dus zo bondig mogelijk te houden.


Op 0476 888 934


Tussen 11.00u en 17.00u kan u ons op dit GSM-nummer bereiken wanneer we op huisbezoek zijn.

Dit kan u doen indien u nog een afspraak wenst te maken voor de avondconsultatie of voor een dringend huisbezoek. Indien u een afspraak wenst te maken voor één van de volgende dagen is het te verkiezen om dit online te doen of op het vaste nummer te bellen.


Huisbezoeken:

 

De beste plaats om uw huisarts te raadplegen, is natuurlijk de praktijk zelf.

Hier beschikken we immers over de juiste infrastructuur, het nodige materiaal en uw volledig medisch dossier.

Indien u om bepaalde redenen niet naar de praktijk kan komen,

kan het nodig zijn een huisbezoek aan te vragen.


Vraag deze liefst voor 11.00u aan, zodat de dokters uw bezoek tijdig in hun route kunnen inplannen.


De dokters leggen hun huisbezoeken dagelijks af tussen 11u en 17u.

Bij urgenties kunnen zij natuurlijk van deze planning afwijken.Home