Covid-19

Huisartsenpraktijk

Kinoo-Leys

Covid-19Om uw en onze gezondheid te vrijwaren zullen er enkele maatregelen genomen worden vanaf 4 mei 2020 bij de heropstart van de "niet dringende-zorg" in de praktijk:Kom niet spontaan naar de praktijk, maar neem telefonisch contact met ons op.


De praktijk dienen we ten alle tijden "coronavrij" te houden. U mag sowieso niet naar de praktijk komen als u voldoet aan een van de volgende criteria:


 • U heeft koorts of voelt zich koortsig.
 • U moet meer of anders hoesten dan gebruikelijk.
 • U voelt zich korter van adem.
 • U geeft meer sputum op dan anders.
 • U heeft een pijnlijk gevoel in spieren en gewrichten.
 • U heeft een lopende neus, u moet niezen, u ruikt minder of er is smaakverlies.
 • U heeft diarree, u voelt zich misselijk of u moet braken.
 • U heeft recent in contact geweest met een COVID-19 positieve patiënt of een gezinslid is COVID-19 positief.


Voor deze klachten zal één van de artsen u telefonisch contacteren en zo verder helpen. Ook voor andere zaken zullen we u bij voorkeur en indien mogelijk zonder fysiek contact trachten verder te helpen. Enkel als de dokter het noodzakelijk acht u fysiek te onderzoeken zal u uitgenodigd worden op de praktijk ( Zie: afspraak op de praktijk).Telefonische consultatie:


Momenteel kan u geen online afspraken meer maken. U dient dus steeds telefonisch contact met ons op te nemen. Hierdoor zal de telefoonlijn meer belast worden. Wees dus geduldig en neem voordat u ons opbelt al het volgende bij de hand:


 • uw ID-kaart of ISI+-kaart
 • pen en papier en een schriftelijke voorbereiding van wat u ons wenst te vragen
 • uw telefoonnummer (indien u dit niet van buiten kent).


De secretaresse zal u gegevens noteren en de dokter binnen een bepaald tijdbestek laten terugbellen.


Consultatie op de praktijk:


Nogmaals: Patiënten die "Corona-symptomen" vertonen worden niet op de praktijk gezien. Hiervoor kan u zo nodig doorverwezen worden naar de pretriagepost. De voordeur zal steeds op slot zijn, dus wacht tot de dokter deze komt opendoen. Wij voorzien voor elke consultatie extra tijd om zo de kans te verkleinen dat u andere mensen dient te kruisen in de praktijk. Mogen wij u ook het volgende vragen:


 • Wees stipt aanwezig voor uw consultatie.
 • Wacht op de oprit of in uw wagen en houd de deur in de gaten (de dokter zal u een teken geven wanneer u mag binnenkomen).
 • Draag een mondmasker
 • Ontsmet voor en na de consultatie uw handen
 • Kom alleen, een begeleider mag meekomen als dit strikt noodzakelijk is.Ook klachtenvrije patiënten kunnen besmetttelijk zijn, daarom vragen wij u om bij het betreden van de praktijk steeds een mondmasker te dragen en zo weinig mogelijk aan te raken.


Betalen gebeurd bij voorkeur via Payconiq. Hierbij kan u eenvoudig met uw smartphone betalen. Betalen met bankkaart/ bancontact kan bij ons niet.

Zo nodig kan u met contant geld betalen.


Alvast onze dank voor uw medewerking in deze bijzondere tijd.